Design Thinking

Designtenking er nå etablert som et ord og begrep på norsk. For oss som har som kjerneverdi at vi setter mennesket i sentrum, så er dette mer som en besettelse enn en metode. Mange sier at det de gjør er Design Thinking, men vi ser at mange som driver produktutvikling ofte blir veldig forelsket i sin egen ide, og klarer ikke selv å sette seg i kundens sted med den nødvendige graden av empati. Fra utsiden vil det være lettere for en uavhengig part ta seg av denne delen av prosessen.

Menneske møter maskin, Design Thinking handler om å bruke empati for å finne ut hva mennesket virkelig føler i den prosessen

Designtenking blir ofte sett i sammenheng med innovasjon av nye produkter. Det er også en prosess som egner seg veldig bra for endringer på eksisterende produkter, tjenester,  ja sågar på organisasjoner.

"Skal man sette mennesker i sentrum der de naturlig hører hjemme i en utvikingsprosess så krever det at man faktisk setter seg i deres sted. Designtenking er en metode der man forsøker å gjøre dette metodisk, og systematisk. Metoden bygger også på at man ikke skal bite over for mye, men ta gradvise endringer, og at alle endringene skal møte nye krav fra brukerne"
Kjell Olsen
MBA i Ledelse, Bedriftsøkonom, og ingeniør i data og elektronikk

Designtenking er ikke en A->Å løsningen, men en endeløs loop

Designtenking, og søskenbarnet tjenestedesign er veldig godt illustrert i figuren som vi viser her. Det liggende 8 tallet, er matematikkens tegn for uendelig, og det symboliserer at det å selge og levere et produkt eller en tjeneste er en kontinuerlig prosess av utvikling. Den som ikke hele tiden prøver å lage et bedre produkt for kundene, og ser det fra brukerens synspunkt han vil sakte med sikkert sakke akterut når kundene plutselig oppdager at det er kommet noe som er litt bedre.

For de som sysler med oppussing, eller andre byggeaktiviteter kan bare prøve å tenke tilbake på sist de slo inn en spiker. Christiania Spikerverk eide markedet for spiker, og kjempet hardt med å kjempe mot billigere spiker fra utlandet, men ble stående på sidelinjen og har kjempet i motbakke etter at skruer nå fullstendig dominerer markedet. Vippepunktet hadde vært tilgangen på gode batterier, og inntoget av batteridrevne skrumaskiner. Hadde dette kunne endt annerledes om de hadde hatt tettere kontakt med de som faktisk brukte produktene deres ?

Produkt og produkt, er ikke alt tjenester nå?

Verden går mot tjenester, selv om pionerene som f.eks Thorn som var litt for tidlig ute med og prøvde å fortelle oss at man ikke skulle eie, men leie. I ettertid så har dette bredt om seg. Mange leaser biler, forretninger leier i større og større grad utstyr.  For å ikke snakke om utsetting av tjenester slik som rengjøring, kantine, regnskap, lønn, rekruttering osv.

Fra et utleiers, eller tjenesteleverandør  sitt ståsted så er dette en drøm. En uendelig strøm av inntekter fra brukerne til produkter som spenner fra programvare, til tungt utstyr og arbeidskraft. 

Spesielt innen IT er det nå en stor dreining mot abonnement-baserte tjenester, og det er mye klassisk programvare som nå kun er tilgjengelig på leieavtale. For skybaserte tjenester så er det ikke engang et valg å kunne kjøpe.

Skal du starte en ny virksomhet i dag så er også trenden at man satser på det som kalles “Lean StartUP”. Ideen henger nøye sammen med Design Thinking, og lener seg tungt på at du kun skal selv skal gjøre tjenester rundt produktet ditt som øker verdien av produktet. Alt annet kan settes ut til andre. Skal du starte bedrift i dag så er boka til Eric Ries ” The Lean Startup” obligatorisk lesning. 

Vi hjelper deg på alle steg på veien i den grad du selv ønsker.

Alt handler om brukerens opplevelse av ditt produkt

Det handler om at ditt produkt må løse et problem, eller dekke et behov for en bruker.  Det å kunne sette seg i brukerens sted og lage gode løsninger er ikke en jobb for hvem som helst. Om nettopp DU sitter på ideen til noe du mener er et fantastisk produkt, så sitter du sannsynligvis for tett på prosessen til å kunne beskrive dette fra en uavhengig bruker sitt ståsted. 

Det oppstår fort en “bias” der negative merknader undervurderes, og de positive overvurderes. Dette er dypt forankret i oss alle, og er også årsaken til at resultat av forskning må utsettes for uavhengig gjennomgang.

Det er her vi kommer inn, vi har verktøyene og ekspertisen for å kunne bidra til innovasjon nettopp for din ide. Alt vi gjør er selvfølgelig 100% konfidensielt, og vi benytter oss kun av eksterne partere etter godkjenning fra deg som kunde.

En brukerreise krever innsikt, og det virker kanskje som en floskel fra Brainstormingens glansdager, men PostIT lapper er faktisk ett av de beste hjelpemidlene som finnes i en slik prosess.

Prototype, eller “mockup” ?

Begge begrepene brukes litt om hverandre, men strengt tatt er en “Mockup” steget før en protoytpe, en prototype har i hvert fall en del av basisfunksjonaliteten, mens en mockup kan være laget av papp, og bare gi en bildelig representasjon av produktet eller tjenesten.

For IT og tjenester så er det ofte veldig raskt og billig å sette sammen en rask prototype. Det er å gjøre løsningen sikker og brukervennlig som tar tid. Ofte skal det også lages en “bakløsning” som tar i mot og lagrer data, samt et “skall” som kan behandle data og rapporter. Utvikling av dette er tidkrevende, og kostbart. Det er derfor det er viktig å teste en prototype eller i hvertfall et testbart produkt på utvalgte brukere før man går i gang med det som koster mye penger.  Vi har de nødvendige verktøyene for å lage testbare produkter.       

Elektronikk, IoT, mekaniske prototyper

Også i de tilfellene der det er fysiske produkter involvert kan man på en enkel og rimelig måte lage prototyper. Kanskje det er nok med en enkel demonstrasjon for å få nyttig medvirkning fra potensielle kunder og brukere.

Vi har utstyr og kompetanse på alle steg i en slik prosess. I enkelte prosjekter trekker vi inn eksterne partnere, men som oftest klarer vi slike prosjekter med vår interne kompetanse.

Prototyper som dette, er en viktig del av det å få til Designtenking i praksis, men ikke glem at kompetanse på selve prosessen er like viktig. Vår fordel er at vi er proffe på alle delene av prosjektet.

La oss samarbeide om å ta din bedrift inn i fremtiden

Kontakt oss for en uforpliktende prat, vi påtar oss aldri oppdrag uten at vi føler at vi kjenner kunden, og at vi faktisk kan bidra til økt verdiskapning.