Om oss

Vår historie

Historien vår går mer enn 30 år tilbake i tid, og er på mange måter en parallell til utbredelsen av IT i norske bedrifter, og ellers i samfunnet

Historien til KOJRO strekker seg tilbake til 1989 med opprettelsen av KOJRO Electronics. Vi har hele tiden jobbet i grenselandet mennesker og teknologi. Digitalisering er et nytt begrep, som bygger videre på det som har foregått i samfunnet siden de første datamaskinene gjorde sitt inntog. Vi har sett teknologiskiftene fra de første PC’ene der tekstbehandling og regneark var driveren, videre via dot.com alderen med de første skrittene over på skytjenester. Finanskrisen startet en race mot effektivisering, det grønne skiftet gjorde teknologien med store datasentre mainstream. Vi har hele tiden hatt oppdrag og utviklet tjenester som har brakt våre kunder videre på denne stigen.

Hvorfor skiller vi oss ut?

Digitalisering handler om å sette mennesket i sentrum. Våre metoder for å kartlegge brukerbehov går i dybden, og vi kartlegger brukernes følelser i møte med en prosess, et brukergrensesnitt, eller en ny oppgave. Tjeneste Design, eller Design Thinking sammen med Agile metoder gjør oss i stand til å kartlegge brukerens opplevelser, og disse brukerreisene danner grunnlag for å lage gode digitale løsninger. 

Vi har et velutviklet “bullshit” filter som gjør at vi i motsetning til mange andre konsulenter snakker med kundene, og ikke til eller i verste fall forbi deg som kunde.

Effektive metoder

Fremtiden er Agile prosjektstyring basert på Design Thinking, og dyp involvering av brukerne

Moderne løsninger

Vi er 100% uavhengig av leverandører og produsenter, vi velger den beste løsningen ut fra din bedrift's behov

Høy kompetanse

Våde medarbeidere og partnere er høyt kvalifiserte, og kan tilby deg og din bedrift løsningene som tar deg inn i en digital fremtid

Kjell Olsen

Daglig leder / Løsningsarkitekt