Tjenester

Digitalisering fra A til Å for

Ingen kjeder er sterkere enn det svakeste leddet sies det. Vårt verdisett bygger på at alt henger sammen. Man kan se på og justere hver del for seg, men helheten må ivaretas.

Digital tilstedeværelse

Mange snakker om “ditt digitale jeg”, eller et “digitalt liv”. For oss gir det ingen mening. For oss  handler det om at mennesker med tanker og sjel, bruker digitale hjelpemidler for å mestre oppgaver.

Kort vei fra ide til prototype

Agile metoder og Design Thinking krever prosesser som gjør det enklere å teste ut ideer. Vi hjelper dere med å raskt lage produkter som er gode nok til å teste ideen i praksis før man kaster bort mye tid og penger. 

Vi har drevet med kurs og opplæring helt fra starten. De siste årene har vi holdt en rekke foredrag og innlegg. Vi kjører også Workshops, ide dugnader. Vi har ferdige opplegg, eller vi tilpasser etter dine ønsker

Hvordan kan du tjene penger ?

Med en verden i rask endring har en klassisk forretningsplan utspilt sin rolle. Det er klart at en langsiktig plan med tydelige mål er bra å ha i bakhodet, men til daglig styring må det andre metoder til. Dette har også Innovasjon Norge innsett, og de etterspør nå i større grad forretningsmodeller istedet. Osterwalders klassiske BMC modell er den som de fleste foretrekker.

Å være i forkant av utviklingen er dyrt, men det er enda dyrere å prøve å halse etter konkurrentene. Vi kan teknologien, men er ikke fanatikere, Vi hjelper deg slik at teknologi kan brukes slik det skal, nemlig for at du skal få et forsprang til dine konkurrenter. Det handler om å være tidlig ute med opplæring av nøkkelpersoner, og uttesting i småskala pilotprosjekter.

Fellesnevnere for alt vi driver med er forretningsutvikling og innovasjon