Alt henger sammen

Det høres kanskje litt ut som en floskel, men så lenge det mennesker involvert i prosesser som skal endres eller moderniseres så må man se på helheten.  Hva som blir gjort og i hvilken rekkefølge kan justeres, men helheten må ivaretas. Dette mener vi best blir ivaretatt med en stor grad av brukerinvolvering. Design Thinking mener vi er den beste metoden for å ivareta dette.

For oss er det ikke en floskel at alt henger sammen, det er endel av vårt DNA. Selv om vi bare er et lite tannhjul i prosessen så må vi vite hva som snurrer i begge ender. Det betyr at vi kanskje bruker litt lengre tid en endel andre konsulenter for å bli kjent med dere.

"Når man digitaliserer en prosess så pirker man borti ikke bare enkeltmennesker, men også kulturen som finnes i en bedrift. Det er viktig å ta hensyn til dette, og ikke rive ned den delen av kulturen som definerer mål og visjoner i bedriften."
Kjell Olsen
MBA i Ledelse, Bedriftsøkonom, og ingeniør i data og elektronikk

Mennesket i sentrum for alle prosesser

Mennesket i sentrum er hovedbudskapet vårt. Ideen om at mennesket står i sentrum for alle prosesser er dypt forankret i den forskningen som er gjort på organisasjoner og ledelse de siste årene. For oss så handler det at individer er endel av en gruppe, som igjen er en del av en kultur. Noen prosesser fungerer best om du spiller på enkeltmennesker, noen må tas med en hel gruppe. Klassisk teori tilsier at man som leder har stor mulighet til å påvirke kulturen i en bedrift. Dette har vist seg å være problematisk, og mislykkes som oftest om man ikke starter med enkeltmennesket. Dette er kanskje ekstra tydelig i vår del av verden der den “nordiske” modellen med flate organisasjoner og korte beslutningsveier er rådende

Digitalisering handler om å få tak i data med så effektivt som mulig

Digitalisering er ikke noe nytt. Det handler om at vi skal få maskiner til å gjøre jobben for oss, og den har jo foregått siden tidenes morgen, og startet med oppdagelsen av hjulet, Men det vi tenker på i denne forbindelsen er å forenkle hverdagen for de som til daglig jobber med å samle inn informasjon. Det som er en litt ubehagelig tanke her, er at vi alle, nesten uten unntak samler inn informasjon i en eller annen form. Timeregistrering, sjekklister, selvangivelse, faktura, temperaturer, vekt, avstand, kostnader, osv. Listen er bokstavelig talt endeløs. For å lykkes med Digitalisering må vi ha 3 tanker i hodet samtidig: 1. Finnes disse dataene tilgjengelig et annet sted slik at dette blir dobbeltarbeid ?  Svaret er ofte ja, kanskje vi kan hente de derfra istedet. 2. Er det virkelig nødvendig for vår verdiskapning at vi samler inn disse dataene.  Den tredje og siste er den som ligger nærmest den mennskelige naturen. 3. Kan vi få noen andre til å gjøre det? Svaret på dette er ofte ja. Det finnes i dag sensorer som kan måle det meste, og om disse utnyttes smart så kan de gjøre mye av jobbet for oss.

La robotene ta rutinearbeidet

Menneskers tid er kostbar, nå tenker vi ikke bare på lønn, men på at rutinearbeid og arbeid som er repeterende og kan virke meningsløst bidrar til slitne og umotiverte ansatte. La programvareroboter ta rutinearbeidet. 

Ikke alle roboter flytter eller håndterer fysiske gjenstander. Å automatisere handler ofte om å ta i bruk denne typen roboter som gjør enkle men likevel nyttige jobber, som har liten variasjon fra gang til gang.

Denne typen løsninger egner seg spesielt godt for arbeid som har liten variasjon. Punching av ordre, timelister, rapporteringsdata osv.  I det hele tatt alt av informasjon som finnes lagret ett eller annet sted, men som du må bruke arbeidskraft for å taste inn på nytt.

Digitalisering og innovasjon må lede til vekst og verdiskapning

Vi har i løpet av mange år lagt merke til at når det kommer nye koster inn i en bedrift, eller konsulenter med ferdige PowerPointer og skal vende på alle steiner for å “snu skuta” så er det ofte de feile steinene som blir snudd. Dette har jo flere årsaker, men hovedårsaken er nok at mange rett og slett ikke er flinke til å definere hva de egentlig tjener penger på, eller hva det er som gjør at kundene velger akkurat dem til å levere. 

Vi skal ikke påstå at vi har en mirakelkur som kan hjelpe alle til å vokse inn i himmelen, men det vi med stor tyngde kan presisere er at uten innsikt i hele verdikjeden fra ide og til ferdig produkt eller tjeneste ute hos kunden så kan man ikke gjøre gode valg. Dette gjelder både når man skal endre og effektivisere interne prosesser, men også når man skal forbedre eksisterende eller lansere nye produkter eller tjenester. 

Vår bruk av Tjenestedesign, forretningsmodeller, og dyptgående innsikt i teknologi og organisasjoner er et veldig godt utgangspunkt for å kunne hjelpe dere til å ta det neste steget.

Digitalisering er å se på hele verdikjeden

Det starter ofte med noen mennesker som tar i bruk noen verktøy, eller kanskje de har fått noen krav fra det offentlige om at de må registrere noe nytt.

Tilgang til nye verktøy, og tilgang til ekstra data gjør hverdagen enklere, men samtidig så har man fått noen ekstra oppgaver som må gjøres og kontrolleres. Slik oppleves digitalisering for de fleste. De nye verktøyene hjelper på akkurat de de skal men den totale arbeidsmengden går ikke ned.

Det er da man må stoppe opp og tenke helhet. Større mengde data, og tilgang på moderne systemer gjør at man kan utvikle bedriften, ta i bruk nye forretningsmodeller, utvikle nye produkter, eller kanskje Digitalisering har ført til at det er ledig kapasitet til å erobre nye markeder.

Det er dette det handler om. Du har rett og slett ikke råd til å velge noen som ikke ser denne helheten.

La oss samarbeide om å ta din bedrift inn i fremtiden

Kontakt oss for en uforpliktende prat, vi påtar oss aldri oppdrag uten at vi føler at vi kjenner kunden, og at vi faktisk kan bidra til økt verdiskapning.